öne çıkan · 20 Ekim 2023

Endüstriyel Mutfak Projelerinizi Hazırlıyoruz

#Endüstriyrel #Mutfak projelerinizi hazırlıyoruz.
Mottomuz doğru proje doğru ürün…
Marka baskısı olmadan ihtiyacınıza uygun en doğru şekilde projeleriniz çözümlenerek en doğru fiyatı almanızı sağlıyoruz. Ne projeleriniz olması gerekenden fazla ürünle dolacak ne de eksik ürününüz kalacak.

Hangi adımları uyguluyoruz?

Aşağıdaki adımları 3 ana bölümde 4 ayrı başlıkla onay alarak yatırımcının en doğru projeyi en kısa sürede en uygun fiyat ve ödeme koşulları ile almasını sağlıyorum.

A BÖLÜMÜ

 1. Yatırımcının belirlediği mutfak alanının kapasiteye uygunluğunun kontrolü ve diğer alanlarla ilişkilerinin değerlendirilmesi ve tamamen konsept ve isteklerin belirlenmesi için yatırımcı ile toplantı yapılması.
 2. Mutfak alanının fiziksel olarak değerlendirilmesi. (Yerleşim, koridorlara bağlantılar, egzoz vb.)
 3. Durumun yatırımcıya raporlanması.

Onay durumunda, (1. Onay)

 1. Konsepte göre gerekli alanların birbirleri ile ilişkilerinin kurulması (Pişirme, servis, bulaşık vb.).
 2. Tüm hazırlık ve servis alanları ile pişirme ve bulaşık alanlarının fiziksel olarak belirlenerek eskiz olarak hazırlanması.
 3. Hazırlanan eskizin müşteriye onayı ve sunumu.

Onay durumunda, (2. Onay)

 1. Depolama bölümünde olması gereken depo alanlarının kapasite, iklim, iaşe koşulları ve yön şartları baz alınarak fiziksel bölümlemelerinin yapılması.
 2. Yapılan bölümlemelerin en uygun metrekareler (ısı, egzoz, bozunum, diğer alanlar ile ilişkiler vb.) hesaplanarak belirlenmesi.
 3. Kirli ve temiz koridorların belirlenmesi çalışmasının yapılması.
 4. Mal giriş, depolama, iaşe-iade-kontrol, hazırlıklar, pişirme, mutfak bulaşık, iç depolar, servis, servis bulaşık alanlarının proje üzerine taşınarak mutfak akış şemasının düzenlenmesi.
 5. Kurulan akış şemasına göre yatırımcının ihtiyaç duyduğu malzemelerin proje üzerine 2 boyutlu olarak yerleştirilerek tüm alanlardaki mutfak ekipman listesinin:

– kullanılabilirlik ve ergonomi,

– fayda maliyet oranı hesaplamaları,

– servis durumu ve ihtiyacı,

– yedek parça bulunabilirliği ve maliyetlendirme

şartları göz önünde bulundurularak mutfak ekipman listesi hazırlanır. Hazırlanan liste yatırımcıya fiyatsız olarak sunulur. Üzerinde yatırımcı ile değerlendirme yapılan listeye son şekil verilerek tekrar yatırımcıya sunulur (kendine özgü çalışma şekli, alışık olunan cihaz vb. şartların değerlendirilmesi).

B BÖLÜMÜ

Onay durumunda, (3. Onay)

 1. Tamamen mutfak ekipmanlarının 2 boyutlu olarak yerleştirildiği mutfak yerleşim projesi 3 boyutlu olarak hazırlanır. Hazırlanan bu 3 boyutlu Mutfak yerleşim projesi değişik bakış açılarından render* (*render: ışıklandırılmış katı modelleme) alınarak yatırımcıya sunulur.
 2. Hazırlanmış olan aşağıdaki projeler üzerinde yatırımcı ile nihai değerlendirme toplantısı yapılır. 
  a) Marka ve modelleri, ölçü ve özellikleri belirlenmiş mutfak ekipman listesi. Bu liste tüm bölümleri ayrı ayrı kapsayacak şekilde dijital olarak sunulacaktır.
  b) İki boyutlu (2d) mutfak yerleşim projesi. Bu proje tüm bölümleri kapsayacak şekilde dijital olarak sunulacaktır.

c) Üç boyutlu (3d) Yerleşim projesi sunulacaktır. Bu proje tüm bölümleri kapsayacak şekilde ve en az 2-3 farklı açıdan görünüm sağlayacak şekilde dijital olarak sunulacaktır.

C BÖLÜMÜ

Onay durumunda (4. Onay)

 1. Yerleşim projesine uygun elektrik, su, gaz ve davlumbaz debi kapasitelerini içeren tesisat projesi hazırlanarak yatırımcıya sunulur.
 2. Tüm ekipman listesinin fiyat teklifi hazırlanarak yatırımcıya ortalama fiyat bilgisi verilir.
 3. Tüm projeler (Yerleşim, 2D, 3D ve tesisat projeleri) ile fiyatsız ekipman listesi ve fiyatlı ekipman listesi yatırımcıya sunulur.
 4. Eğer istenirse yatırımcının topladığı teklifler ve mahallîn tesisat hazırlıkları kontrol edilir.
 5. Eğer istenirse yatırımcının anlaştığı mutfak firmasının ürünleri sahaya gitmeden yerinde kontrol edilir.